Bedrijfsfitness


Er bestaan verschillende niveau's van bedrijffitness.
Afhankelijk van de mate waarin een onderneming wil gaan investeren in de gezondheid van zijn werknemers, zijn er verschillende mogelijkheden. Men moet ook goed beseffen dat zulke investeringen op vrij korte duur zich gewoon terugbetalen door de fitheid van het personeel (goed voor het imago van de onderneming), maar ook door het dalen van de ziektedagen en dus ook het dalen van de hieraan verbonden kosten (vertraging werk, vervanging en eventueel opleiding van vervanging, ...).

Eerste mogelijkheid: – Tussenkomen in het lidgeld die werknemers betalen in een fitness of sportclub.
Deze tussenkomst kan nog worden geëchelonneerd, afhankelijk zijn van de sport of van het aantal jaren lidmaatschap.

Tweede mogelijkheid – Als onderneming rechtstreeks afspraken maken met clubs in de omgeving van de onderneming.
Dit heeft als voordeel dat de clubs ook actief gaan trachten te werven.

Derde mogelijkheid –Als onderneming een of meerdere sportclubs gaan sponseren volgens het aantal leden (met familie?) van de onderneming.
Hier krijgt men een wederzijdse stimulering om te gaan sporten.

Vierde mogelijkheid – Een jaarlijkse uitkering voorzien voor de uitrusting van de leden die sporten.
Preventieve en beschermende maatregelen uitvoeren door een prioriteiten plan op te stellen (meestal kunnen alle problemen niet van in het begin opgelost raken), door te bepalen wie wat doet, wanneer een aanpassing klaar moet zijn en de middelen te bepalen om deze maatregelen te implementeren.

Vijfde mogelijkheid– Sommige onderneming installeren intramuros een fitnesszaal en laten aan de werknemers toe om een zekere tijd tijdens hun uren te sporten.
Dit vraagt een grotere financiële inspanning en een goede organisatie, maar geeft een betere return, omdat de werknemers dan wat meer geneigd zullen zijn om dit te gaan doen.