E r g o n o m i c s  staat voor een participatie als experts van de uman ardware” binnen een multidisciplinaire benadering van preventie waar de mens centraal staat; wetende dat klachten, al of niet terugkerend, niet alleen vanuit de werkplek (systematisch herhalen van verkeerde houdingen en bewegingen) en zijn omgeving veroozaakt worden, maar dat ook nog andere faktoren (bijvoorbeeld de psychosociale achtergrond) dramatisch kunnen inspelen op de gezondheid van de werknemer.
Zijn mensen een belangrijk kapitaal voor uw onderneming? Dan moet U in hun "ealth" (gezondheid) investeren door hun werkhoudingen en werkplek aan te passen aan hun lichamelijke en psychische noden .

 E r g o n o m i e is de wetenschappelijke studie (Grieks nomos) van het werken (Grieks ergon).

" E r g o n o m i c s  is an applied, design-oriented science that, among many other things, can assist companies in reducing the occurrence of what OSHA has termed "musculoskeletal disorders" (MSDs). Applying ergonomics principles is a method through which MSDs, and their direct and indirect costs, can be controlled. Ergonomics is also applied to increase productivity and efficiency, reduce errors, improve quality, reduce waste, increase employee retention and satisfaction, and ultimately improve work, products, and a company's bottom-line."


 E r g o n o m i e heft de scheidingen tussen kwaliteit, productiviteit en veilige handelingen op door produkten, effectieve handelingen en omgeving aan te passen aan de menselijke noden.
Deze menselijke noden zijn zowel fysiek als psychisch (mentale lading, stress, ...).