De kinesitherapeut:

Bron: fysionet


Specialist in beweging.
Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten, gewrichten en zenuwen waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van afweet, is de kinesitherapeut: de specialist in beweging. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Hier leest u daar meer over. Wat de kinesitherapeut doet, hoe een behandeling in z’n werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking met uw kinesitherapeut.

Voor wie is de kinesitherapeut?
Jaarlijks gaan duizende mensen, jong en oud, naar de kinesitherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw kinesitherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Uw kinesitherapeut de specialist in beweging.
Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een kinesitherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleegtehuis). In sommige gevallen komt de kinesitherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de kinesitherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de kinesitherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel kinesitherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.
Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de kinesitherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek. De kinesitherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw kinesitherapeut draagt bij aan uw herstel.

Hoe komt u bij de kinesitherapeut terecht?
U heeft een kinesitherapievoorschrift van uw huisarts nodig om een kinesitherapiebehandeling te kunnen volgen en een terugbetaling voor deze behandelingen van uw mutualiteit te kunnen krijgen.
De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De kinesitherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
Hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Verschillende soorten gespecialiseerde kinesitherapeuten.
Binnen de kinesitherapie zijn er meerdere specialisaties.
Enkele voorbeelden zijn: de manueel therapeut, kinderkinesitherapeut, sportkinesitherapeut, kinesitherapeut voor ouderen (geriatrisch kinesitherapeut), voor bekkenbodem, psychosomatiek, lymfedrainage, hart- en vaatziekten …

Uw lichaam verdient de beste behandeling.
Kinesitherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw kinesitherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling.