Productergonomie:


Productergonomie tracht door gebruiksonderzoek de relatie tussen mens en product of dienst te doorgronden om de wensen en behoeften van de gebruikers te achterhalen. Ergonomie, als onderdeel van een productonderzoeksteam, bekijkt dan ook ruima andere aspecten zoals beleving en emoties. De ergonomische inbreng vindt plaats in vrijwel alle fasen van de productontwikkeling.

Productergonomische projecten hebben betrekking op consumenten producten (huishoudelijk, verpakkingen), professionele producten (gereedschappen, software), informatie voorziening (handleidingen, pictogrammen) en openbaarvervoer.