Projectergonomie:

Projectergonomie is het voorbeeld van proactieve ergonomie.
Ergonomische deskundigheid wordt dus steeds vaker ingezet bij het ontwikkelen van nieuwe productiesituaties, verbouwprojecten, veranderingstrajecten, werkplekoptimalisering, kantoorherinrichting, enz..
De ergonoom kan bijvoorbeeld een goed intermediair zijn tussen al diegenen die betrokken zijn bij een ontwerpproces of de inbreng van eindgebruikers organiseren.
Projectergonomie vraagt een gestructureerd en planmatig optreden.

Projectergonomie kan dus bestaan uit: