Risicoanalyse:


Vijf stappenplan
Voor de meeste ondernemingen zal een vijf stappen plan voortreffelijk werken. Er zijn natuurlijk nog andere methodes die ook degelijk werken meer in het bijzonder voor meer complexe risico’s en omstandigheden.

Stap 1 – Identificeren van gevaarlijke situaties en de risico’s.
Kijken naar de situaties die gevaren inhouden en de arbeiders identificeren die kunnen blootgesteld worden aan risico’s.

Stap 2 – Evaluatie en rangschikking van risico’s.
Het ramen van bestaande risico’s (ernst, kans op voorkomen, …) en hun rangschikking volgens ernst. Het is essentieel de risico’s te klasseren volgens hun ernst.

Stap 3 –Bepalen van de te nemen maatregelen.
Belangrijk is de juiste maatregelen te treffen om de risico’s uit te schakelen of onder controle te krijgen.

Stap 4 – Maatregelen uitvoeren.
Preventieve en beschermende maatregelen uitvoeren door een prioriteiten plan op te stellen (meestal kunnen alle problemen niet van in het begin opgelost raken), door te bepalen wie wat doet, wanneer een aanpassing klaar moet zijn en de middelen te bepalen om deze maatregelen te implementeren.

Stap 5 – Controleren en bijsturen.
De aanpassingen moeten op regelmatige tijdstippen herzien worden, zeker wanneer er belangrijke veranderingen plaatsgrijpen in het bedrijf of aan de hand van een onderzoek naar aanleiding van een ongeval of bijna ongeval.