Ziekenhuisergonomie:

Ziekenhuizen zijn de uitgelezen instellingen waar lichamelijke klachten in het algemeen maar rugklachten in het bijzonder welig tieren.
Deze klachten ontstaan meestal
na jaren slechte houdingen aan te nemen en verkeerde bewegingen uit te voeren.
Preventie is hier van primordiaal belang: mensen doen inzien wat er bijvoorbeeld in hun rug gaande is tijdens het bukken. Daarna de remedies bijbrengen met rughygiŽne, houdingsbesef en til- en heftechnieken aanleren.
Bij eventueel bouwen of verbouwen zal proactieve ergononomie hier naar de toekomst kostenbesparend (directe als indirecte) werken.

Deze preventie bestaat o.a. uit:

Enkele voorbeelden van

observatie     en

mogelijke oplossing

Correcte houdingen,
transferts en tiltechnieken

buigen ! knielen

Systematisch gebruik van hulpmateriaal

geenhulpmateriaal lift

Aanpassen van de werkruimtes

te kleine ruimte douchebed

Kantoorergonomie voor
het bureelwerk en vergaderingen

kantoorwerk

Zie pagina kantoorergonomie