Beeldschermwerk:

bureauwerkplek

Beeldschermwerk is meer dan alleen maar goed voor zijn scherm zitten.

Rugklachten ontstaan meestal na jaren, door gedurende lange perioden slechte houdingen aan te nemen en verkeerde bewegingen uit te voeren.

Dit vereist dus een totale organisatie niet alleen van de werkplek in het bijzonder, maar ook van alle werkgewoontes in het algemeen.