Bedrijfsergonomie:

Bedrijfsergonomie omhelst verschillende domeinen zoals werkpost analyse, risicoanalyse, bedrijfsfitness, enz. die ertoe moeten bijdragen dat zowel fysieke belasting (tijdens repeterende/statische werkzaamheden met als gevolg rug-, R.S.I.- of M.S.D.-klachten) als psychische klachten (zoals stress) en dus ook ziekteverzuim verminderen..
Onze bedrijfsergonomie (werkplekonderzoek) richt zich voornamelijk op preventie van deze klachten door aanpassingen van de werkomstandigheden (werkplek, uurregeling, …), opleidingen, trainingen en ook door algemene gezondheidsvoorlichting voor te stellen.

trambestuurder bandwerk in de serre