Werkpost analyse

werkpost2

werkpost1

Werkpost analyse is een grondig onderzoek niet alleen van de werksituaties, met interviews en beeldmateriaal, maar tevens ook een situering van de werkplek in het hele bedrijfsproces.
Een ergonomisch totaalprogramma, bestaande uit een eventuele verbetering van de werkplek, een theoretische en praktische instructie van de medewerk(st)ers met betrekking tot werkhouding en werkmethode en een systeem dat deze verbeteringen in stand houdt, vormt de basis voor verdere vermindering van fysieke en psychische overbelasting.

werkpost4

werkpost3